Přihlásit se do rdp

Vstup pro registrované DS ČR

locker icon

Stav registru

RDP pro zaslání dat za
. kvartál

locker icon

O RDP

Registr dialyzovaných pacientů (RDP) je aktivitou České nefrologické společnosti, o.s., (ČNS), která je výhradním vlastníkem získaných dat. RDP slouží od r.2006 k nově koncipovanému shromažďování dat o pacientech v pravidelném dialyzačním léčení. Základem je prospektivní anonymizované (z hlediska identifikace pacienta i pracoviště) sledování každého jednotlivého pacienta s kvartálním hlášením periodických dat. Cílem RDP je získání základních i některých vybraných dat týkajících epidemiologie a léčby selhání ledvin a přispět tak k zajištění kvality dialyzačního léčení a k dalšímu rozvoji této léčebné metody.