O RDP / RRT data v ČR / Popis sledovaných dat /

Popis sledovaných dat1x ročně - Data o středisku           

 • Uspořádání: typ (státní / nestátní); počet lůžek (celkový, z toho akutních ), zavedená izolace pro infekční pacienty, počet směn týdně     
 • Technika: dialyzační monitory (počty dle data výroby možnost on-line sběru dat z monitorů); úprava vody (metody úpravy, frekvence desinfekce, frekvence testů kvality, stanovené limity)         
 • Personální zajištění: počty lékařů, sester, techniků, pomocného personálu       

4x ročně - aktualizuje databázi sledovaných pacientů v RDP (Základní data pacienta)           

 • Identifikace (šifrováno): jméno a příjmení, rodné číslo, HDS, pojišťovna           
 • Základní údaje: věk, pohlaví, primární dg. (příčina selhání ledvin, datum stanovení) a další diagnóza (při zahájení RRT), očkování (typ, datum), datum zahájení RRT a 1. použitá metoda           
 • Cévní přístup (při zahájení RRT): typ, lokalizace, datum založení, datum zániku           
 • Residuální ren.funkce (při zahájení RRT): residuální diuresa, GFR (kor. Cocroft, Gotch, MDRD)           
 • Ukončení sledování pacienta: datum, důvod           

4x ročně - sleduje periodická data aktuálních pacientů           

 • Aktualizace základních údajů pacienta: pojišťovna, nové/další diagnózy, mateřské HDS, cévní přístup, očkování      

Aktuální kvartální data:                     

 • HD: počet a déka HD týdně, předepsané QB, dialyzátor (Hf/Lf, materiál membrány, plocha), urea1, 2, 3, eKt/V, PCR          
 • PD: režim (metoda), cycler (ano/ne), objem výměn/(l za 24 hod), typ roztoků, týd. clear. kreatininu, Kt/V-PD           
 • Farmak. léčba: EPO (ano/ne, týdenní dávka), antihypertenzíva, fosfátové vazače         
 • Biochemie: Ca, P, PTH, Htk, Hb, HBSAg, HCV, HIV
 •